תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

המחלקה לרישום ומידע רפואי

רשומה רפואית היא אוסף שיטתי של מסמכים המתעדים היסטוריה רפואית של מטופל והטיפול בו. המחלקה לרישום ומידע רפואי שומרת על מידע חסוי זה ואחראית לספק אותו במקרי הצורך, כפי שנקבע בחוק


מיקום: קומה 3


ימי פעילות ושעות קבלה
ראשון עד חמישי, 8:00 עד 13:00
בערבי חג ובחול המועד - 8:00 עד 11:00

יצירת קשר

טלפון: 03-9253357


פקס: 03-9253890          

 

מנהלת המחלקה
מרינה פרי

המחלקה לרישום ומידע רפואי עוסקת בתיעוד, איחסון ויצירת העתקים של תיקים רפואיים של מטופלים ששהו במרכז שניידר. התיקים הרפואיים חסויים וניתן לקבל מהם מידע בכפוף לחוק זכויות החולה והחוק לשמירה על סודיות רפואית. צוות המחלקה נותן שירותים לגורמים שונים: מטופלים ששהו במרכז שניידר, עובדי בית החולים (צוות רפואי וסיעודי), עורכי דין, מוסדות ציבוריים (צה"ל, משטרת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, בתי חולים וקופות החולים). המסמכים המקוריים נשמרים במרכז שניידר, והמידע הניתן הינו עותק של המסמך המקורי.

תנאים לקבלת מידע
מידע על מטופלים עד גיל 18 יינתן כנגד תעודת זהות של ההורה, כולל ספח עם שמו של הילד. ההורה יתבקש לחתום על טופס ויתור סודיות.
מידע על מטופלים מעל גיל 18 יינתן אך ורק למטופל או למיופה כוח מטעמו בצירוף טופס ויתור סודיות החתום על ידי המטופל.

פטור מתשלום בעבור מידע
המידע ניתן ללא תשלום במקרים הבאים:

  • מידע רפואי ספציפי מתוך התיק (ולא התיק הרפואי המלא) על פי פנייה בכתב של גורם רפואי.
  • מידע רפואי ספציפי (ולא התיק הרפואי המלא) שאותו מבקשים למסור לאחד מהגורמים הבאים:
    לשכת הגיוס, המוסד לביטוח לאומי, בית חולים, משטרת ישראל, השירות הפסיכולוגי.

תשלום בעבור מידע
ככלל, למעט המקרים שהובאו לעיל, קבלת מידע מרשומות רפואיות כרוכה בתשלום:

  • 104 שקלים בעבור 10 עמודים ראשונים ו־50 אגורות בעבור כל עמוד נוסף.
  • מידע בתחום ההדמיה ניתן על גבי דיסק והוא כרוך בתשלום של 64 שקלים.
              

מידע ממשרד הבריאות
מהי רשומה רפואית
נוהל רשומת מטופל באשפוז
מידע רפואי לקרובי המטופל
הסודיות הרפואית וצנעת הפרט
טופס ויתור על סודיות רפואית

עבור לתוכן העמוד