חיפוש
דלג על חיפוש
לחיפוש ביטוי מדוייק הוסף גרשיים
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

המחלקה לרישום ומידע רפואי

רשומה רפואית היא אוסף שיטתי של מסמכים המתעדים היסטוריה רפואית של מטופל והטיפול בו. המחלקה לרישום ומידע רפואי שומרת על מידע חסוי זה ואחראית לספק אותו במקרי הצורך, כפי שנקבע בחוק


מיקום: קומה 3


ימי פעילות ושעות קבלה
ראשון עד חמישי, 8:00 עד 13:00
בערבי חג ובחול המועד - 8:00 עד 11:00

יצירת קשר

בעדיפות לפנייה במייל:

כאן יש תמונה

טלפון: 03-9253357

פקס: 03-7426836


מנהלת המחלקה
מרינה פרי

המחלקה לרישום ומידע רפואי עוסקת בתיעוד, איחסון ויצירת העתקים של תיקים רפואיים של מטופלים ששהו במרכז שניידר. התיקים הרפואיים חסויים וניתן לקבל מהם מידע בכפוף לחוק זכויות החולה והחוק לשמירה על סודיות רפואית. צוות המחלקה נותן שירותים לגורמים שונים: מטופלים ששהו במרכז שניידר, עובדי בית החולים (צוות רפואי וסיעודי), עורכי דין, מוסדות ציבוריים (צה"ל, משטרת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, בתי חולים וקופות החולים). המסמכים המקוריים נשמרים במרכז שניידר, והמידע הניתן הינו עותק של המסמך המקורי.

תנאים לקבלת מידע
מידע על מטופלים עד גיל 18 יינתן כנגד תעודת זהות של ההורה, כולל ספח עם שמו של הילד. ההורה יתבקש לחתום על טופס ויתור סודיות.
מידע על מטופלים מעל גיל 18 יינתן אך ורק למטופל או למיופה כוח מטעמו בצירוף טופס ויתור סודיות החתום על ידי המטופל.

פטור מתשלום בעבור מידע
המידע ניתן ללא תשלום במקרים הבאים:

  • מידע רפואי ספציפי מתוך התיק (ולא התיק הרפואי המלא) על פי פנייה בכתב של גורם רפואי.
  • מידע רפואי ספציפי (ולא התיק הרפואי המלא) שאותו מבקשים למסור לאחד מהגורמים הבאים:
    לשכת הגיוס, המוסד לביטוח לאומי, בית חולים, משטרת ישראל, השירות הפסיכולוגי.

תשלום בעבור מידע
רשומה רפואית הינה תיעוד המפגש המקצועי בין מטפל או מורשה מקצועי אחר ובין מטופל ובין מטפלים ומורשים מקצועיים אחרים, הדנים על טיפול במטופל, לרבות באמצעים פיזיים או וירטואליים ודיגיטליים.

כל בקשה לרשומה רפואית תופנה למחלקת רשומות רפואיות שבקומה 3, ליד הארכיון. רשומות רפואיות נמסרות על גבי דיסק בלבד, למעט במקרים שהרשומות הרפואיות לא ניתנות לסריקה.

 

פניות מעבר לשעות הפעילות תתקבלנה בתיבת השירות במחלקה באמצעות טופס נלווה הנמצא ליד התיבה.
פניות מקופות החולים אינן כרוכות בתשלום ותישלחנה בפקס 03-7426836.

 

בהתאם לנוהל משרד הבריאות:

  • רשומה ממוחשבת מ-5 השנים האחרונות הינה בעלות של ₪10.
  • רשומה ממוחשבת מעל 5 שנים הינה בעלות של ₪107 ל-10 עמודים ראשונים. כל עמוד נוסף בעלות של 50 אגורות.
  • רשומה שאינה ממוחשבת, בעלות של ₪107 ל-10 עמודים ראשונים. כל עמוד נוסף בעלות של 50 אגורות.
    רשומה רפואית בתחום ההדמיה כרוך בתשלום בהתאם להשתייכות לקופת החולים.

שימו לב, יש צורך בחתימה על טופס ויתור סודיות רפואית מקורי בלבד על ידי הורי המטופל בהיותו עד גיל 18, בנוגע למסירה של כל מידע רפואי.

מידע ממשרד הבריאות
מהי רשומה רפואית
נוהל אמות מידה לניהול רשומת מטופל במערכת הבריאות
מידע רפואי לקרובי המטופל
הסודיות הרפואית וצנעת הפרט
טופס כתב ויתור סודיות רפואית

עבור לתוכן העמוד