תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מספרי טלפון חיוניים

מודיעין
טלפון: 03-9253666
פקס: 03-9253256


פניות הציבור
טלפון: 03-9253718   
פקס: 03-9253855
ronits2@clalit.org.il


רשומות רפואיות
טלפון: 03-9253357
         03-9253760
ארכיון
טלפון: 03-9253703
פקס: 03-9253890 שירות סוציאלי
טלפון: 03-9253623
פקס: 03-9226838


 

ביטחון
טלפון: 03-9253641
פקס: 03-9253040קשרי חוץ
טלפון: 03-9253742
פקס: 03-9253855
rsinger@clalit.org.il


תחום האיכות
טלפון: 03-9253750
פקס: 03-9253330


משרד קבלה
טלפון: 03-9253726
         03-9253795 
פקס: 03-9253309 

מוקד זימון תורים
טלפון: 03-9253210
פקס: 03-9253269


מוקד זימון ניתוחים
טלפונים 03-9253211
03-9253383
03-9253359


מיון
טלפון: 03-9253656
פקס: 03-9210653


רב בית החולים
טלפון: 03-9253034
נייד: 050-4205574
פקס: 03-9253238
שירותי דת וכשרות             

עבור לתוכן העמוד