חיפוש
דלג על חיפוש
לחיפוש ביטוי מדוייק הוסף גרשיים
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מקורות

 1. Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Susser ES, Linna MS, Sihvola E, Raevuori A, Bulik CM, Kaprio J, Rissanen A. Epidemiology and course of anorexia nervosa in the community. Am J Psychiatry. 2007 Aug;164(8):1259-65.
 2. Bardone-Cone, A. M., Harney, M. B., Maldonado, C. R., Lawson, M. A., Robinson, D. P., Smith,R., & Tosh, A.Defining recovery from an eating disorder:Conceptualization,validation and examination of psychosocial functioning and psychiatric comorbidity. Behaviour Research and Therapy. 2010, 48(3), 194–202.
 3. Vall,E.Wade,T.D.Predictors of treatment outcome in individuals with eating disorders:A systematic review and meta-analysis.International Journal of Eating Disorders.2015,48(7),946–971.
 4. עדית זהר-בז'ה ופרופ' יעל לצר, תכנית שיקום ייחודית לצעירות עם הפרעות אכילה קשות בישראל: בחינת יישום עקרונות תיאוריית ההחלמה בבריאות הנפש וזיהוי גורמים מנבאים להחלמה
 5. מערך הטיפול בהפרעות אכילה בישראל 2022 -מרב פלג גבאי. סקירה של הכנסת-מרכז מידע 
 6. https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/483871fc-f0e3-eb11-8113-00155d0aee38/2_483871fc-f0e3-eb11-113-00155d0aee38_11_19420.pdf 
 7. Kästner D, Weigel A, Buchholz I, Voderholzer U, Löwe B, Gumz A. Facilitators and barriers in anorexia nervosa treatment initiation: a qualitative study on the perspectives of patients, carers and professionals. J Eat Disord. 2021 Feb 27;9(1):28.
 8. Fichter MM, Quadflieg N. Mortality in eating disorders - results of a large prospective clinical longitudinal study. Int J Eat Disord. 2016 Apr;49(4):391-401.
 9. Hornberger LL, Lane MA; COMMITTEE ON ADOLESCENCE. Identification and Management of Eating Disorders in Children and Adolescents. Pediatrics. 2021 Jan;147(1)
 10. Eddy KT, Tabri N, Thomas JJ, Murray HB, Keshaviah A, Hastings E, Edkins K, Krishna M, Herzog DB, Keel PK, Franko DL. Recovery From Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa at 22-Year Follow-Up . J Clin Psychiatry. 2017 Feb;78(2):184-189. 
 11. Jagielska G, Kacperska I. Outcome, comorbidity and prognosis in anorexia nervosa. Psychiatr Pol. 2017 Apr 30;51(2):205-218. English, Polish. doi: 10.12740/PP/64580. Epub 2017 Apr 30.
 12. Lebow J, Sim LA, Accurso EC. Is there clinical consensus in defining weight restoration for adolescents with anorexia nervosa? Eat Disord. 2018 May-Jun;26(3):270-277
 13. Frostad S, Rozakou-Soumalia N, Dârvariu Ş, Foruzesh B, Azkia H, Larsen MP, Rowshandel E, Sjögren JM. BMI at Discharge from Treatment Predicts Relapse in Anorexia Nervosa: A Systematic Scoping Review. J Pers Med. 2022 May 20;12(5):836
 14. June Alexander with Prof. Daniel Le Grange. My Kid Is Back, Empowering parents to beat Anorexia Nervosa. Routledge 2010. 
 15. Michael Strober, Meg Schneider, Just a Little too Thin. Da Capo LIFE LONG.
 16. Marcia Herrin, Nancy Matsumoto, The Parent's Guide to Eating Disorders. Gurze Books.
 17. Pamela Carlton & Debora Ashin, Take Charge of your Child Eating Disorders. Marlowe & Company.
 18. Eva Musby, Anorexia and other Eating Disorders. Aprica.
 19. Janet Treasure, Grainne Smith & Anna Crane. Skills-Based Learning for Caring for loved One with Eating Disorder. Routledge


עבור לתוכן העמוד