חיפוש
דלג על חיפוש
לחיפוש ביטוי מדוייק הוסף גרשיים
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דף מידע - זכויות הורים לילדים ונוער עם הפרעות אכילה


התמודדות עם הפרעת אכילה מצריכה משאבים רבים ומשפיעה על המערכת המשפחתית כולה. אתם ההורים, המטפלים העיקריים והמשמעותיים ביותר בתהליך ההחלמה של ילדתכם. בתקופה מאתגרת זו עולה לא פעם הצורך בקבלת סיוע ועזרה מגורמים שונים לתמיכה בהתמודדות המשפחה כולה. 

להלן מידע למימוש ולמיצוי זכויות סוציאליות העשויות להקל ולסייע לכם בטיפול בילדתכם:

ימי מחלה ושעות היעדרות לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות

זכאי הורה לילד או בגיר עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הזקוק לסיוע אישי מחמת מוגבלותו, המועסק שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה:
  • ימי היעדרות על חשבון העובד - זכאי הורה לילד עם מוגבלות להיעדר מעבודתו לצורך מתן "סיוע אישי" עד 18 ימים או חלקי ימים בשנה. העובד רשאי לבחור האם לזקוף ימים אלה על חשבון ימי החופש או המחלה הצבורים לו. זכות זו עומדת לרשות התא המשפחתי, סך הכל 36 ימים בשנה להיעדרות לצורך סיוע אישי.
  • שעות היעדרות על חשבון המעסיק: זכאי הורה לילד עם מוגבלות להיעדר מן העבודה לצורך "סיוע אישי" על חשבון המעסיק. עובד במשרה מלאה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה. זכות זו עומדת לרשות התא המשפחתי סך הכל: 104 שעות בשנה להיעדרות לצורך סיוע אישי על חשבון המעסיק.
  • המסמך הנדרש על מנת לממש את הזכות להיעדר לצורך סיוע אישי: אישור רופא לפיו הילד הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק השוויון, הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו. יש להעביר את האישור למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה שלכם. 

גמלת ילד נכה מביטוח לאומי

הורים לילדים ונוער עד גיל 18 ו-31 יום, המתמודדים עם הפרעות אכילה, בהן נדרשת השגחת מבוגר כדי למנוע מצבי סיכון באופן החורג מאוד יחסית לגילם, ונמצאים במעקב ובטיפול פסיכיאטרי סדיר, עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה ולזכויות נלוות לגמלה.

המסמכים הנדרשים להגשת תביעה לגמלה: מסמך רפואי מעודכן, דוח על מעקב במרפאות מומחים הכולל פירוט תוכנית הטיפול ודוח פסיכיאטרי.

קצבת נכות כללית

  • למתמודדים עם הפרעות אכילה מגיל 18. הזכאות לגמלה בהתאם למצב רפואי, תפקודי וכושר השתכרות.
  • שיעור הזכאות נקבע על פי נוהלי המוסד לביטוח לאומי.
  • ניתן להגיש את התביעה באופן עצמאי באתר הביטוח הלאומי או במרכז שניידר לרפואת ילדים באמצעות "מחלקה ראשונה" – שירות המאפשר למטופלי בית החולים לקבל סיוע במיצוי זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי, ללא תשלום ובהליך מקוצר. 

הסעות ל"טיפול יום הפרעות אכילה"

  • ילדים המטופלים בטיפול יום הפרעות אכילה עשויים להיות זכאים לשירותים נלווים, ביניהם הסעה. 
  • הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד, אחראית על ארגון ההסעות.
  • תהליך מימוש הזכות: פנייה עצמאית של ההורה למחלקת החינוך ברשות המקומית בצירוף המסמכים הבאים: מערכת שעות ומכתב מהצוות.

מקורות ומידע נוסף
עבור לתוכן העמוד